Start Me Up konferencije za buduće mlade poduzetnike

0
954
Privlačenje i ohrabrivanje mladih ljudi, posebno studenata, da osmisle vlastite ideje za biznis

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini (AHK BiH) i BURCH Univerzitet organizuju 21. februara 2018. konferenciju ‘Start Me Up’ u Hotelu Hills na Ilidži koja će biti pravi centar informacija o osnivanju i perspektivi start-up kompanija u BiH. Strateški partneri konferencije su Stirling Education Group iz Velike Britanije i Britanska ambasada Sarajevo.
Ovo će biti prva konferencija takve vrste u kojoj će biti opisan kompletan proces zasnivanja start-up kompanija u Bosni i Hercegovini. Glavni fokus je privlačenje i ohrabrivanje mladih ljudi, posebno studenata, da osmisle vlastite ideje za biznis i hrabro zakorače ka njihovoj sprovedbi.
Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson će također učestvovati na konferenciji i podržati razvoj start-up koncepata i ideja.
Učesnici koji imaju znatan utjecaj u ovom segmentu poslovanja će imati riječ na događaju sa predavanjima koja će biti upućena širem auditorijumu sastavljenom od studenata i srednjoškolskih učenika, kao i predstavnika iz biznisa. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASU BiH) će biti partner konferencije, dovodeći mlade ljude koji će imati priliku razmotriti osnivanje start-up kompanija kao opciju za budućnost. Marketinška agencija Communis će također doprinijeti sa logističkom i PR podrškom.
Pored panel diskusija na temu, konferencija će uključiti i takmičenje prethodno odabranih timova studenata koji će iznijeti na svjetlo svoje ideje za start-up kompanije. Međunarodni žiri sastavljen od iskusnih članova će ocjenjivati prezentacije i nagraditi one koji najviše obećavaju.