Statistika: Anketa o radnoj snazi u BiH od 9. do 22. aprila

0
1002
Statističke institucije u BiH će od 9. do 22. aprila provoditi Anketu o radnoj snazi

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi trinaestu po redu Anketu o radnoj snazi od 9. do 22. aprila.
Anketa će se provoditi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Brčko distrikta. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS.
Cilj i svrha Ankete o radnoj snazi je da se, u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodološkim preporukama Evropskog statističkog ureda (EUROSTAT), dobiju podaci o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva u Bosni i Hercegovini i uradi procjena ukupne radne snage. Anketa omogućava da se prate stanje i promjene na tržištu rada BiH, odnosno veličina, struktura i obilježja aktivnog i neaktivnog stanovništva.
Broj nezaposlenih dobiven putem Ankete o radnoj snazi je jedini međunarodno uporedivi indikator nezaposlenosti u BiH.
Statističke institucije BiH garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti, saopćeno je iz Agencija za statistiku BiH.