Statistika BiH: Kod mlađe populacije brojniji muškarci, a kod starije žene

Agencija za statistiku BiH objavila novu publikaciju 'Žene i muškarci 2018.

0
2258
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Agencija za statistiku BiH objavila je publikaciju ‘Žene i muškarci u BiH, 2017’ u kojoj su na jednom mjestu prikazani podaci iz različitih statističkih oblasti razvrstani po spolu.
Ova publikacija može, kroz kratak prikaz položaja žena i muškaraca u bosanskohercegovačkom društvu, biti koristan izvor informacija svima onima koji su zainteresovani za poboljšanje položaja žena i muškaraca, te jednakost spolova u BiH.
Publikacija ‘Žene i muškarci u BiH, 2017’, pored statističkih podataka o demografskim, društveno-ekonomskim i obrazovnim karakteristikama građana u BiH, sadrži i podatke o statusu žena prema Popisu stanovništva 2013. godine, te do sada neobjavljene indikatore iz obrazovanja i radne snage.
Novina u ovoj publikaciji je i koeficijent maskuliniteta prema starosnim grupama koji predstavlja broj muškaraca na 100 žena. Prema podacima Popisa iz 2013. godine, najveća stopa maskuliniteta je u dobnoj grupi od 15-19 godina starosti, gdje na 100 žena dolazi skoro 106 muškaraca. Idući prema starijoj životnoj dobi, stopa maskuliniteta ima tendenciju opadanja, tako da od 45 godina i više, u populaciji BiH ima više žena nego muškaraca. Od tog perioda koeficijent maskuliniteta naglo opada. Najniži je u dobnoj grupi 85+ i bilježi vrijednost od 47,6, što znači da u najkasnijoj životnoj dobi, na 100 žena dolazi oko 48 muškaraca.

Agencija za statistiku BiH objavila novu publikaciju ‘Žene i muškarci’, više podataka možete vidjeti ovdje