Statistika: Probni (pilot) popis poljoprivrede od 15. do 30. oktobra

0
348
Sredstva za poticaj poljoprivredi veća su za 58 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji budžet

Probni (pilot) popis poljoprivrede realizovaće se na teritoriji Republike Srpske u periodu od 15. do 30. oktobra ove godine. U isto vrijeme probni popis će sprovesti i na području Federacije BiH i Brčko Distrikta.
Osnovni razlog sprovođenja probnog popisa jeste testiranje ključnih elemenata punog popisa poljoprivrede za koji je planirano da se sprovede u posljednjem tromjesečju 2023. godine.
Popis poljoprivrede, pored popisa stanovništva, predstavlja jedno od najsloženijih i najznačajnijih statističkih istraživanja u ukupnom statističkom sistemu, a imajući u vidu da je posljednji popis poljoprivrede na teritoriji Bosne i Hercegovine sproveden 1960. godine, nije potrebno posebno naglašavati značaj podataka koji će da se prikupe.
Popisom će da se obezbijede podaci o veličini poljoprivrednih gazdinstava, o zemljišnom fondu i kategorijama korišćenja poljoprivrednog zemljišta, površinama pod usjevima, površinama voćnjaka i vinograda, podaci o navodnjavanju i korišćenju organskih i mineralnih đubriva, broju stoke, poljoprivrednoj mehanizaciji i objektima, radnoj snazi, organskoj proizvodnji, podaci o ribnjacima i površinama pod šumom i mnogi drugi.
Dobijeni podaci omogućit će uvid u stanje poljoprivrede u BiH koji će donosiocima odluka biti od izuzetne koristi prilikom izrade strateških dokumenata, a sve u cilju daljeg razvoja poljoprivrede.
Probni popis će se realizovati na reprezentativnom, slučajno odabranom uzorku porodičnih poljoprivrednih domaćinstava, u 78 popisnih krugova koji pokrivaju 75 naseljenih mjesta na teritoriji 31 opštine. Biće popisano nešto malo manje od 4.100 domaćinstava, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.
Popisivanje će vršiti posebno obučeni popisivači, uz upotrebu laptopa, direktnim unosom dobijenih odgovora u za to namjenski izrađenu aplikaciju. Popisivači će nositi akreditacije statističkog zavoda.
Rezultati probnog popisa neće biti publikovani već će se koristiti za statitističke analize kako bi se svi uočeni nedostaci otklonili prije početka punog popisa i obezbijedili uslovi za dobijanje kvalitetnih podataka.