Statistika RS: Počinje sedmi talas anketiranje domaćinstava

0
385
U RS počinje 8 talas anketiranja domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka

Republički zavod za statistiku Republike Srpske će od 17. maja 2021. godine sprovoditi sedmi talas anketiranja domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka.
Pomenuta aktivnost je veoma značajna za rad statističkih institucija, budući da glavni okvir uzorka služi kao osnova za sva ostala anketna istraživanja, kao što su ankete o radnoj snazi, potrošnji domaćinstava, upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija i drugih.
Anketiranje će vršiti ovlašćeni anketari koji imaju akreditacije Republičkog zavoda za statistiku RS.
Kao i u prethotnih šest talasa, upitnik sadrži 13 pitanja, kao što su pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, pitanja o statusu objekta, broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi, obrazovnim karakteristikama.
Umjesto upitnika na papiru, ovlašćeni anketari koriste laptope sa instaliranom aplikacijom, pomoću koje vrše unos podataka i dostavljaju ih Zavodu svakodnevno.
Pomenuta aktivnost traje tri godine, a statističke institucije u BiH sprovode je u 12 talasa, odnosno tromjesečja.
Svi podaci koje Zavod prikupi su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici RS, te pozivamo stanovništvo da se odazove anketiranju i pomogne u realizaciji ove aktivnosti, i tako doprinese uspjehu budućih statističkih istraživanja, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.