STBiH insistira na osiguranju političke volje za bolja radnička prava

0
395
Mersiha Beširović, predsjednica STBiH

Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa ogolila je sve probleme i loše uvjete u kojima su se zatekli radnice i radnici u realnom sektoru. Kako bi se ti problemi počeli rješavati te kako bi se osigurali bolji uvjeti za rad, Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) nastavlja sa projektom koji bi trebao osigurati političku volju za primjenu i unapređenje radničkih prava.
Borbu za prava radnika kroz projekt ‘Politička volja za radnička prava’ predstavnici Sindikata na čelu sa predsjednicom Mersihom Beširović, nastavit će kroz dijalog sa političarima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.
Cilj je aktivno uključivanje predstavnika vlasti na svim nivoima u zaštitu prava radnika, poboljšanje uvjeta na njihovim radnim mjestima, te unapređenje statusa zaposlenih iz realnog sektora.
Predsjednica STBiH Mersiha Beširović kaže kako će se u sklopu aktivnosti projekta ‘Politička volja za radnička prava’ nastaviti sa ranije započetim aktivnostima zagovaranja za vidljiviji angažman političkih stranaka i pojedinaca na zaštiti i brizi o uslovima života i rada radnika i radnica u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti. Uz to, nastavlja se kontinuirani rad na podizanju standarda i prava radnica i radnika.
Inicijativa ‘Politička volja za radnička prava’ oslikava prijeku potrebu za konkretno i aktivno, a ne samo deklarativno, uključivanje izvršne i zakonodavne vlasti u borbu za zaštitu prava radnika po svim osnovama. Uz očuvanje neovisnosti Sindikata i njegovog rada, cilj je smanjiti razlike između prava zaposlenih u trgovini i zaposlenih u javnom sektoru, osigurati da trgovci za svoj rad budu adekvatno plaćeni, te raditi na tome da se zakonski riješi pravo na slobodan dan za praznike i slobodnu nedjelju.