Stirling Education najavio otvaranje Richmond Park Schools u BiH

0
1135
Današnjoj prezentaciji Richmond Park Schools-a u Vijećnici prisustvovao je i britanski ambasador Edward Ferguson

The Stirling Education Fund, međunarodna grupa za obrazovanje, trenutno je u procesu stjecanja vlasništva nad Richmond Park Schools u Bosni i Hercegovini.
Nasljeđujući škole od organizacije Global Education, Stirling Education sa sobom donosi značajno iskustvo britanskog obrazovanja kako bi pomogli isporučivati najviše obrazovne standarde, istovremeno usvajajući najbolje prakse iz Velike Britanije.
Portfelj u Bosni i Hercegovini trenutno uključuje 13 škola, uključujući predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole i koledže u kojima se uspješno obrazuju učenici od 3. godine života do srednjoškolske diplome.
Sa centrima u Sarajevu, Zenici, Tuzli i u Bihaću, Richmond Park Schools će isporučiti obrazovanje najvećeg kvaliteta sa nacionalnim nastavnim planom i programom koji se podučava na engleskom jeziku. Učenici će imati priliku da polažu Cambridge ispite putem Cambridge Assessment akreditacije.
“Nadamo se da ćemo inspirisati učenike da postanu građani svijeta obrazujući djecu od treće godine života, kako bi stekli vještine potrebne za prilagođavanje u svijetu koji se brzo mijenja i bili od onih koji mogu promijeniti stvari. Pomoći ćemo da se škole pozicioniraju kao vodeći centri obrazovne izvrsnosti za svjetliju budućnost BiH fokusirajući se na to da učenicima obezbijedimo prilike, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou”, izjavio je Mark Cooper, izvršni direktor Stirling Education-a.
“Veoma smo uzbuđeni promjenom vlasništva i sretni što postajemo članom velike porodice škola. Uvjereni smo da će ova promjena doprinijeti kvalitetu i novom entuzijazmu u našim školama. Ova promjena će osnažiti škole da postanu vodeće u regiji i šire”, rekao je Hermin Kapetanović, direktor škole Richmond Park College, Sarajevo.
________
*Richmond Park Schools je grupa od 13 škola koje obrazuju djecu u BiH od predškolskog uzrasta (3. godina života) do srednjoškolske diplome (18. ili 19. godina života). Jedinstveni nastavni plan, koji je zasnovan na bosanskom nacionalnom nastavnom planu i programu, se podučava na engleskom jeziku i odobren je od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih u kantonima FBiH.