Sto najmoćnijih žena BH biznisa upravlja sa 2,8 milijardi KM

0
2272
Žene na čelu 100 najvećih kompanija u BiH u prošloj godini inkasirale 292 miliona dobiti

Da su menadžerice značajan faktor bh. ekonomije govore podaci koje donose Poslovne novine, na osnovu analiza koje je uradio LRC, za projekt 100 najvećih u BiH, a u sklopu istraživanja ‘Žene u biznisu’.
Analiza je pokazala da od ukupnog broja rangiranih firmi na preliminarnim listama 100 najvećih u BiH (po prihodu, dobiti i izvozu) njih 17 posto vode žene. Od ukupno 31,8 milijardi KM prihoda koje su u 2018. ostvarile sve rangirane kompanije (njih 751 velikih, srednjih i malih), 9 posto ili 2,8 milijardi prihodovale su kompanije koje imaju ženu na poziciji glavnog direktora.
Rezultati analize pokazali su da su žene koje upravljaju rangiranim kompanijama u 100 najvećih u BiH u prošloj godini inkasirale 292 miliona dobiti ili 43% više nego godinu ranije. Također su ostvarile 816,9 miliona KM izvoza, što je povećanje za 3% u odnosu na godinu prije.
Svi ovi rezultati ne bi bili mjerljivi bez zaposlenih koji su glavna karika društva, pa je važan podatak da su upravo firme koje su se plasirale na ovogodišnje rang-liste 100 najvećih u BiH povećale ukupan broj zaposlenih za oko 20.000. Tako je krajem 2018. bilo 143.557 zaposlenih, od čega u kompanijama koje vode žene njih 11.922, što čini 8% od ukupnog broja zaposlenih u svim rangiranim firmama.
Ako poredimo rezultate firmi koje vode žene u odnosu na ukupne rezultate kompanija koje su se ove godine rangirale na listama 100 najvećih u BiH, slika bi izgledala ovako: inkasirana dobit svih rangiranih kompanija je 1,7 milijardi KM, od toga 17% su ostvarile firme koje vode žene. Od ukupnog izvoza rangiranih koji iznosi 6,7 milijardi KM, 12% ostvaruju one firme koje na čelu imaju direktoricu.
Unatoč brojnim primjerima žena koje uspješno upravljaju i najvećim domaćim i svjetskim kompanijama, jasno je kako je njihov udio u upravljačkim aktivnostima i dalje manji u odnosu na muške kolege.
Kompletni, zvanični rezultati poslovanja uspješnih kompanija na bh. tržištu bit će predstavljeni 18. septembra u hotelu Hills u Sarajevu na 32. dodjeli priznanja ‘100 najvećih u BiH’.