Strabag dužan Elektroprivredi BiH isplatiti 5,7 miliona eura

0
1086
EPBiH je sa Konzorcijem Strabag AG/Končar zaključila Ugovor o izgradnji HE Vranduk

Po presudi Suda u Beču, Konzorcij Strabag AG/Končar, sa kojim je Elektroprivreda BiH zaključila Ugovor o izgradnji Hidroelektrane Vranduk, dužan je po osnovu bankarske garancije za dobro izvršenje posla Elektroprivredi BiH isplatiti 5,74 miliona eura sa pripadajućim naknadama.
Eventualna žalba ne odlaže izvršenje presude i njena realizacija se može očekivati u narednom periodu, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.
“Presuda suda u Beču pred kojim vodimo spor sa Konzorcijem Strabag AG/Končar, nikako ne znači odustajenje od arbitražnog postupka pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Briselu. Eektroprivreda BiH nastavlja ovaj proces”, izjavio je Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH.