Stranci za boravak u BiH dnevno moraju imati po 150 KM

0
969
Stranci tokom boravka u BiH moraju dnevno imati najmanje 150 KM

Vijeće ministara BiH danas je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini u skladu sa Zakonom o strancima.
Odlukom je definirano da stranac prilikom ulaska u BiH u 2018. godini mora raspolagati sa 150 KM ili protivvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka u BiH, što je nepromijenjeni iznos u odnosu na ranije godine.