Strane investicije u BiH lani iznosile 971,2 miliona KM, od toga u FBiH 825,6 miliona KM

Vodećih pet zemalja investitora po iznosu ulaganja u 2021. u FBiH su Švicarska, Turska, Njemačka, Austrija i Hrvatska

0
380
Najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo

Vlada FBiH je usvojila informaciju Ministarstva trgovine o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH za 2021. godinu u kojoj je navedeno da je (podaci Centralne banke BiH) stanje direktnih stranih ulaganja u periodu od 2012. do 2021. godine u Federaciji BiH iznosilo 10 milijardi i 221,9 miliona KM.
U 2021. godini direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini iznosila su 971,2 miliona KM, od kojih se na Federaciju BiH odnosi 825,6 miliona KM.
Također, u prošloj godini bio je značajno veći priliv ulaganja u FBiH u odnosu na 2020. godinu koji su, prema revidiranim podacima, iznosili 447,2 miliona KM.
Vodećih pet zemalja investitora po iznosu ulaganja u 2021. godini u Federaciji BiH, čiji zbirni iznos ulaganja iznosi 595 miliona KM, bile su Švicarska (223,1 milion KM), Turska (146,6 miliona KM), Njemačka (91,3 miliona KM), Austrija (70,8 miliona KM) i Hrvatska (63,3 miliona KM).
Istovremeno je ukupno smanjenje stranog kapitala nastalo njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog ili dijela kapitala i brisanja iz registra iznosilo 83,4 miliona KM.
Kada je riječ o direktnim stranim ulaganjima prema djelatnosti, najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima) i od 107,5 miliona KM na proizvodnju gotovih metalnih proizvoda (osim mašina i opreme).