Strane investicije u BiH lani porasle 2,8%, na 800 miliona KM

0
965
Nastavljen trend rasta direktnih stranih investicija u BiH

Prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH, direktna strana ulaganja u 2018. godini dosegla su iznos od 800 miliona KM, što je porast od 2,8% u odnosu na 2017. godinu kada je zabilježeno 777 miliona KM.
Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Gordan Milinić ističe da je zadovoljan ovim iznosom, jer je prošla godina bila izuzetno teška za privlačenje stranih investitora zbog predizborne retorike koja je odvraćala strane investitore, i čestih pitanja stranih investitora da li će njihov kapital biti siguran u Bosni i Hercegovini.
“Ako je suditi po broju sastanaka i kontakata koje je FIPA održala i uspostavila od samog početka 2019. godine, može se očekivati nastavak trenda rasta i u 2019. godini. Tu su i najave novih ulaganja u ovoj godini, kao i značajan broj projekata koji su započeti u 2018., a čija se realizacija nastavlja i u 2019. godini. Započeti investicioni ciklus će donijeti nova radna mjesta, zapošljavanje naših građana, više poreza državi, nove tehnologije i jačanje standarda života naših građana”, navode iz FIPA-e.
FIPA u okviru svog Programa postinvesticione podrške priprema prijedlog mjera koje svi organi vlasti u BiH trebaju preduzeti radi poboljšanja poslovnog okruženja i olakšanja poslovanja za strane investitore. Prijedlozi su već upućeni nadležnim organima, nakon čega će biti dostavljeni na finalno razmatranje Vijeću ministara BiH.
S ciljem privlačenja novih investitora, te poboljšanja imidža zemlje, FIPA nastavlja i implementaciju medijske kampanje ‘Invest in BiH’ u svijetu, u koju su uključena diplomatsko-konzularna predstavništva BiH i strane ambasade u Sarajevu, a u koju bi trebalo uložiti i značajnija sredstva radi reklame u svjetskim medijima.