Strategija razvoja: BiH u poljoprivredu ulaže više od milijardu KM

0
915
Poljoprivrednicima je osim poticajnih sredstava bitna i redovnost isplata u vrijeme proljetne sjetve

Bosna i Hercegovina će do 2021. godine u razvoj poljoprivrede uložiti više od milijardu maraka budžetskih sredstava, navodi se u Strateškom planu ruralnog razvoja, koji je objavilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, prenosi agencija Patria.
U ovoj godini u poljoprivredu će biti uloženo skoro 222 miliona KM, naredne godine 260 miliona, 2020. godine dražava planira uložiti skoro 280 milina a 2021. godine 300 miliona KM.
Prema podacima iz Strategiji, više od 150.000 ljudi je neformalno zaposleno u sektoru poljoprivrede.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za 2015. godinu, u strukturi poljoprivrednog zemljišta od ukupno 1.181.000 ha, obradivo zemljište zauzima 747.000 ha ili 63,2% (oranice-njive i bašte 428.000 ha, voćnjaci 45.000 ha, vinogradi 5.000 ha, livade 267.000 ha), a neobradivo 435.000 ha ili 36,8% (pašnjaci 432.000 ha i trstici i bare 2.000 ha). Prema podacima BH MAC-a za 2013. godinu, na prostoru FBiH ima oko 938,90 km2 površina koje se smatraju miniranim.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS, u 2015. godine Republika Srpske je imala 983.000 ha poljoprivrednog zemljišta, od čega je 816.000 ha obradivog zemljišta, a 166.000 ha pašnjaka. U strukturi obradivog zemljišta oranice učestvuju sa 577.000 ha, voćnjaci i vinogradi sa 52.000 ha, a livade sa 187.000 ha. Prema podacima BH MAC-a za 2014. godinu, na području Republike Srpske je bilo 267 km2 sumnjivih (miniranih) površina, što čini 1,07% od ukupne poljoprivredne površine.
U Brčko distriktu od 36.000 ha poljoprivrednog zemljišta najviše je oranica (30.000 ha), a slijede voćnjaci (4.000 ha), livade (1.000 ha) i pašnjaci (1.000 ha).
U Strateškom planu ruralnog razvoja navodi se i to da su poljoprivreda i prehrambena industrija važne privredne grane ekonomije BiH, njenih entiteta i Brčko distrikta, sa stanovišta doprinosa ekonomiji, ukupnoj zaposlenosti i društveno-ekonomskom razvoju.
U BiH bruto dodana vrijednost (BDV) poljoprivrede (zajedno sa šumarstvom i ribolovom), u proteklom periodu varirala je u apsolutnom iznosu (1,6-1,8 milijardi KM), ali generalno raste. Ipak, u relativnom smislu opada, zbog bržeg rasta BDV drugih, nepoljoprivrednih, sektora (sa 8,1% u 2006. godine, na 6,2% u 2015. godini). Pri tome, poljoprivreda ima veći značaj za Republiku Srpsku, nego za Federaciju BiH i Brčko distrikt (Agencija za statistiku BiH), navodi se u Strateškom planu ruralnog razvoja.