Stres testovi CBBiH: Bankarski sektor otporan na pretpostavljene šokove

Bankarski sektor BiH zadržao je adekvatan nivo kapitalizovanosti, poboljšani su pokazatelji kvaliteta aktive, a pokazatelji likvidnosti su na zadovoljavajućem nivou

0
1523
Novinare o provedenim stres testovima Centralne banke BiH upoznale Vesna Papić i Belma Mahmutović

Provođenje testova na stres u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) bila je ovomjesečna tema druženja s novinarima, o čemu su govorile Vesna Papić, rukovodilac Odjeljenja za finansijsku stabilnost i Belma Mahmutović, rukovodilac Službe za modeliranje testova na stres.
Testovi na stres su jedan od osnovnih alata za identifikovanje ranjivosti u bankarskom sektoru, a CBBiH je sa provedbom testova na stres počela 2007. godine. S vremenom je okvir za provođenje testova na stres kontinuirano unapređivan, a posljednja generacija testova na stres (novi alat), koji je usklađen sa novim regulatornim okvirom za poslovanje banaka u BiH, razvijen je u 2019. godini u okviru projekta FINRA.

Na druženju sa novinarima posebna pažnja je posvećena i interpretaciji rezultata testova na stres provedenih na osnovu podataka sa kraja 2020. godine, a rezultati pomenutog testa na stres upoređeni i sa rezultatima testa na stres provedenog na bazi podataka sa kraja prvog polugodišta 2021. godine. Rezultati oba testa na stres pokazali su da je bankarski sektor BiH otporan na pretpostavljene šokove, te bi u slučaju materijalizacije pretpostavljenih šokova iz oba ekstremna scenarija, stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora u BiH ostala na znatno većem nivou od propisanog regulatornog minimuma od 12%.
Osvrnuvši se na trenutno stanje u bankarskom sektoru, istaknuto je da je i pored nepovoljnih okolnosti poslovanja u prošloj godini, bankarski sektor BiH zadržao adekvatan nivo kapitalizovanosti, poboljšani su pokazatelji kvaliteta aktive, a pokazatelji likvidnosti su na zadovoljavajućem nivou.