Subvencije privrednicima u RS-u zbog smanjenog rada u aprilu

0
531
Republika Srpska planira novo zaduženje od 20 miliona KM prodajom dugoročnih obveznica

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske je na današnjoj sjednici usvojio Prijedlog uredbe o dodjeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima za saniranje posljedica pandemije koronavirusa za april ove godine.
Kako je saopšteno iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS, ovom uredbom utvrđuju se korisnici, uslovi, kriterijumi i druga pitanja od značaja za dodjelu sredstava za april za poslovne subjekte i preduzetnike koji su djelimično prestali sa radom ili imali smanjen obim poslovanja zbog Covid-19.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda uputio je prijedlog ove uredbe Vladi RS na razmatranje.