Suficit u Budžetu BPK Goražde veći od 6,5 miliona KM

0
229
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala redovnu sjednicu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde danas je na redovnoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK za prvih devet mjeseci 2022. godine.
Kako je istaknuto, ukupni prihodi za devet mjeseci ostvareni su u iznosu od 36.708.661 KM ili 78% planiranih prihoda za 2022. godinu, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine ostvarenje je veće za 9%. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta BPK Goražde za izvještajni period ostvareni su u iznosu od 30.091.882 KM što je 64% planiranih rashoda i izdatka u Budžetu za 2022. godinu i 19% više u odnosu na ostvarene rashode u istom periodu 2021. godine.
Dakle, višak prihoda nad rashodima ili suficit u budžetu iznosi 6.616.779 KM, što ukazuje na to da će Bosansko-podrinjski kanton i ovu budžetsku 2022. godinu okončati pozitivno.
Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade BPK ponovo su se našli nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju kantonalnog budžeta za 2023. godinu. Obzirom da nije postojala spremnost da se podrži ovakav nacrt budžeta, jer su zahtjevi većine ministarstava bili u disproporciji u odnosu na nacrt budžeta koje je predložilo Ministarstvo finansija, on je povučen s dnevnog reda, uz zaključak da se Ministarstvu finansija do petka dostave pismene primjedbe kako bi se ono očitovalo o njima te zakazala sjednica Vlade na kojoj će se nacrt budžeta ponovo razmatrati. S tim u vezi, s dnevnog reda sjednice Vlade BPK povučen je i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2023. godinu.
U nastavku sjednice, Vlada je odobrila isplatu tekućih transfera Gradu i općinama u sastavu Kantona za novembar tekuće godine.