Sufinansiranje željezničkih pravaca u FBiH

0
1035
Za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture planirano je 11,9 miliona KM

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2018. godinu.
Kada je riječ o željezničkom putničkom prometu, utvrđeni su putni pravci Sarajevo – Banja Luka – Sarajevo na relaciji Sarajevo – Maglaj i pravac Sarajevo – Čapljina – Sarajevo.
U kombiniranom prometu radi se o pravcima Doboj – Čapljina granica, Brčko granica – Čapljina granica, Semizovac – Čapljina granica, Sarajevo Teretna – Čapljina granica, Brčko granica – Lukavac, Maglaj – Čapljina granica, Čapljina granica – Lukavac, Čapljina granica – Mostar Teretna, Čapljina granica – Konjic i Čapljina granica – Visoko. Ove linije su usaglašene sa Željeznicama Republike Srpske.
Odlukom je provedena zakonska odredba po kojoj Federacija BiH sufinansira željeznički putnički i kombinirani promet po prethodno iskazanom interesu, na temelju koje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaključuje godišnji ugovor sa Željeznicama FBiH, na osnovu kojeg se mjesečno iz Budžeta FBiH isplaćuje 2.100.000 KM u jednakim ratama.
Ovakva odluka pospješuje razvitak željezničkog putničkog prometa koji ima više pozitivnih refleksija na ukupan promet u Federaciji BiH, kao što su manja upotreba cesta, smanjenje emisije izduvnih gasova, podizanje ekološke svijesti, kao i veća sigurnost u prometu.