Sutra isplata svih boračkih naknada u Federaciji BiH

0
294
Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je, u saradnji sa općinskim službama boračko-invalidske zaštite, obavilo obračun i unos u trezor naknada za april, što znači da se očekuje da Federalno ministarstvo finansija novac za isplatu naknada boračkoj populaciji sutra doznači bankama prema krajnjim korisnicima.
Vlada FBiH i resorno ministarstvo ranije su zauzeli stav da je isplata naknada ovoj kategoriji prioritet, te da će biti učinjeni svi napori kako ne bi došlo do umanjenja.
“Riječ je o ličnim i porodičnim invalidninama, naknadama dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim invalidima i demobiliziranim braniocima za čije namjene je ukupno osigurano 26.321.507,22 KM. To znači da će za april naknade dobiti 102.628 boračkih porodica, i to 83.518 korisnika ličnih invalidnina, 4.814 dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i 14.296 demobiliziranih branilaca”, kazao je Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Ministar je pozvao korisnike koji su stariji od 65 godina da naknade preuzmu u periodu u kojem su to dozvolile nadležne institucije i da se i dalje pridržavaju donesenih mjera s ciljem zaštite ličnog i zdravlja drugih sugrađana.