Danas počinje anketa o privatnim i poslovnim putovanjima građana BiH

0
914
Anketom se žele dobiti podaci o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, po prvi put provodi anketno istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima stanovnika Bosne i Hercegovine.
Anketa će se provoditi, u periodu od 22. novembra do 4. decembra 2018. godine, na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku od 5.550 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 3.300 iz Federacije BiH, 1.700 iz Republike Srpske i 550 iz Brčko distrikta BiH. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS.
U Anketi se pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju podaci o broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja, razlozima odlaska na putovanja, trajanju putovanja, posjećenim destinacijama, navikama stanovnika Bosne i Hercegovine prilikom putovanja, ukupnoj potrošnju (prosječni izdaci na putovanjima uključujući putne troškove, troškove smještaja, hrane i pića, ulaznica, itd.) te drugim karakteristikama stanovništva u BiH.
Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne statističke aktivnosti, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.