Sutra u Goraždu promocija Projekta podrške zapošljavanja

0
941
Za angažovanje 1.649 nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo planirano oko 17,7 miliona KM

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sutra (25. juli) će u Goraždu promovirati Projekt podrške zapošljavanju, ukupne vrijednosti oko 108 miliona KM.
Ovaj investicijski projekat u BiH sadrži dvije komponente. Prva komponenta je podrška putem ALMP-a i ima za cilj da pomogne Vladi Federacije BiH u povećanju i širenju efektivnosti i efikasnosti aktivnih programa tržišta rada i posredovanja pri zapošljavanju s ciljem unapređenja ishoda tržista rada.
Druga komponenta projekta je Podrška za sisteme upravljanja, monitoring i komunikaciju (IBRD) koja pruža podršku za efektivan monitoring projekta i finansiranje za jačanje sistema upravljanja u svrhu monitoringa ALMP i usluga zapošljavanja, kao i izradu i provedbu efektivne strategije komunikacije usmjerene na traženje posla, poslodavce, kreatore politika i sveukupno stanovništvo.
Pored predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u promociji će sudjelovati i predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje, kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, te predstavnici općina Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i drugi.