Sutra u Rajlovcu dodjela 60 automobila RVI

0
831
Izmijenjena Uredba o obezbjeđenju sredstava za nabavku automobila RVI 100% prve grupe

U krugu Logističkog centra Asa Šped u Rajlovcu kod Sarajeva sutra će ratnim vojnim invalidima (RVI) 100 posto I grupe biti dodijeljeno 60 automobila.
Riječ je o realizaciji prethodno potpisanog sporazuma za što je u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu osigurano 1,5 miliona KM (bez PDV-a) i nastavk je aktivnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u osiguranju i podjeli automobila, koji su ortopedska pomagala, najugroženijim kategorijama RVI.
Na prigodnoj ceremoniji prisustvovat će federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, predstavnik ponuđača Senad Olovčić, te predstavnici ratnih vojnih invalida.