Svečano obilježeno 30 godina članstva BiH u Ujedinjenim nacijama

Prvih 30 godina BiH u UN proslavljeno svečanom ceremonijom u Parlamentu BiH i UN festivalom #ZamisliPromijeni na Trgu BiH

0
344
Džaferović: BiH je ostala vrlo vidljiva i vrlo predana i aktivna članica UN

Obilježavanje prvih 30 godina članstva Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama počelo je u petak svečanim događajem u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, a nastavilo se drugim izdanjem UN festivala #ZamisliPromijeni na Trgu BiH.
Retrospektivom ključnih događaja, akcija i promjena, kao i onih aktuelnih poput klimatskih akcija, i aktivnosti pod Okvirom saradnje za održivi razvoj UN-a i BiH do 2025., učesnici svečanosti osvrnuli su se na značaj jubileja i postignuća iz prvih 30 godina.
”Na svjetsku scenu izašli smo tog 22. maja 1992. godine, Rezolucijom UN-a broj 757 i od tog trenutka traje naš intenzivan i sadržajan odnos sa Organizacijom UN i njenim agencijama. BiH je ostala, za državu svoje veličine i vanjskopolitičkih kapaciteta, vrlo vidljiva i vrlo predana i aktivna članica UN. Jedan se dio tih aktivnostii dalje odnosi na saradnju s UN i UN agencijama u implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma, te utjecaj i oblikovanje njihovog angažmana. Drugi dio naših diplomatskih aktivnosti posvećen je dijeljenju iskustava u konfliktnim i post-konfliktnim situacijama. U UN okruženju posebno se cijeni činjenica da je BiH za manje od deset godina od završetka rata od države u kojoj su međunarodne vojne snage, prešla u kategoriju države koja sudjeluje u mirovnim misijama. Do sada je u mirovnim misijama UN-a sudjelovalo više od 2.000 vojnika i nekoliko stotina policajaca. Naš angažman u UN i stavovi koje smo promovirali, na najbolji su način potvrdili da dijelimo principe i vrijednosti Povelje UN”, poručio je sa svečanosti predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

”U ime Ujedinjenih nacija, željela bih se zahvaliti građanima i vlastima Bosne i Hercegovine za sve što ste tokom ovog perioda doprinijeli prema UN i multilateralnom sistemu. Čuli smo od ambasadora koji su bili predstavnici u UN kako razmišljaju o doprinosu BiH misijama očuvanja mira, članstvu u različitim organima UN-a, i o vrlo važnom vremenu u kojem je BiH bila nestalna članica Vijeća sigurnosti. Okupili smo se sa inovatorima i inovatoricama, i onima koji vode promjene, kako bismo obilježili ovih prvih 30 godina, i slavili sve ljude koji svakodnevno zamišljaju i mijenjaju na bolje u Bosni i Hercegovin”, poručila je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH.
Ovaj važan jubilej za članstvo BiH u UN u BiH obilježava se u godini kad je fokus na poljima dostizanja održivih razvojnih ciljeva, a posebno očuvanja klime (SDG 13), mira, pravde i snažnih institucija (SDG 16) i partnerstava do ciljeva (SDG 17).Klimatske akcije i zelene politike su predstavljene kroz izlaganja članova Vijeća za vanjske poslove, Zelenog kluba Predstavničkog doma i aktivistica u borbi protivklimatskih promjena.
”Uprkos ograničenim kapacijetima i velikim izazovima koji su pred nama, vjerujem da će BiH u narednim godinama biti među predvodnicama regionalnih i međunarodnih djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena. To nije samo ispravna, nego i pametna odluka”, poručio je Safet Softić, predsjedavajući Vijeća za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamenta BiH.
“Zahvalne smo UN na prilici jer vratile smo se inspirisane. I spremne da doprinesemo klimatskoj borbi u BiH. Na pitanje šta dalje, mi odgovaramo da prava promjena dolazi iznutra i da računamo na političke predstavnike da ovu temu stavimo u fokus”, poručile su Anastasija Đorđa Bosančić i Armela Mehdin, omladinske predstavnice BiH na prošlogodišnjoj COP26 koferenciji u Glazgovu.
”Obaveze koje proistječu iz Glasgovskog klimatskog pakta su još uvijek na margini svih političkih aktera. Cijenim da je krajnje vrijeme za konkretno djelovanje i dajem punu podršku i pozivam Vijeće ministara i sve ostale aktere u BiH na snažniji angažman u vezi postizanja utvrđenih ciljeva”, rekao je Jasmin Emrić, delegat Predstavničkog doma Parlamenta BiH.
Svoja iskustva učešća u radu u UN, podijelili su trenutni i nekadašnji diplomatski predstavnici i predstavnice BiH, ambasadori Sven Alkalaj, Miloš Prica, Mirsada Čolaković i Ivan Barbalić,naglašavajući napredak koji je zemlja postigla u proteklih 30 godina. Ujedno su se osvrnuli na nemjerljiv značaj podrške i akcija UN-a u zemlji na mapiranju potreba, iznalaženju rješenja, zagovaranja i praktičnog doprinosa unaprijeđenjima strategija i politika, uključujući posebno podršku na putu ka ciljevima održivog razvoja.

Izložbeni prostor UN festivala #ZamisliPromijeni na Trgu BiH u Sarajevu

Festival #ZamisliPromijeni nastavio je misiju promocije kulture, kreativnosti i stvaralaštva, inovacija i preduzetništva, jednakosti i različitosti, naslijeđa, umjetnosti i klimatskih akcija, i predstavio partnere programa i agencija UN-a u BiH koji aktivno rade na pozitivnim promjenama u svojim lokalnim zajednicama i šire, kroz bogat sadržaj Festivala.