Švedska i Vlada SAD potpisale kreditne garancije sa ProCredit Bank

Svjež novac za IT, čistu energiju, turizam, poljoprivredu, drvne i metalne prerađivače

0
948
Sporazum o garantnoj liniji potpisali USAID, Ambasada Švedske i ProCredit Bank

Kako bi se malim i srednjim preduzećima u BiH omogućio bolji pristup finansijskim sredstvima, Ambasada Švedske (Sida), Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i ProCredit Bank potpisale su Sporazum o garanciji portfelja zajmova na kumulativni iznos od 19 miliona dolara na period od sedam godina.
Ovakva kreditna garancija će kvalificiranim preduzećima iz proizvodnih sektora, kao što su: sektor informaciono-komunikacionih tehnologija, turizma, poljoprivrede, prerade drveta i metala, automobilskih dijelova i obnovljivih izvora energije omogućiti lakši pristup svježem novcu potrebnom za njihov razvoj.
Nova saradnja dva vodeća donatora u BiH i ProCredit Bank zapravo znači da će prosperitetni poduzetnički sektori dobiti finansijski zajam, ako budu kvalificirani, uz garanciju Side i USAID-a.
Drugi sekretar u Švedskoj ambasadi, Emil Wannheden je kazao da ProCredit Bank, USAID i Sida dijele iste stavove i predanost po pitanju važnih ciljeva. Jedan od njih je i posvećenost razvoju ’zelenog’ kreditnog portfolija namjenjenog malim i srednjim preduzećima koja bi ulagala u modernizaciju proizvodnih kapaciteta te koristeći obnovljive izvore energije ostvarilvala veću energetsku efikasnost. Ključna pretpostavka za uspjeh garancije je da postoji potreba za kvalitetnim dugoročnim investicionim zajmovima od strane malih i srednjih preduzeća, posebno u području ulaganja za unapređenje energetske efikasnosti.
Direktorica misije USAID-a, Nancy Eslick smatra da je nedostatak pristupa finansijskim sredstvima jedna od glavnih prepreka za razvoj poslovanja u BiH, posebno za mlada preduzeća koji se inače ne mogu kvalifikovati za kredite po redovnim kreditnim parametrima banke.
”USAID cijeni dugogodišnje partnerstvo sa Sidom i ProCredit Bank u rješavanju izazova u vezi sa ekonomskim rastom. U prošlosti smo imali uspješne garancije za kreditni portfolio sa impresivnim stopama iskorištenosti i vrlo malo nekvalitetnih kredita. Kao rezultat naših zajedničkih napora, zajmoprimci – mala i srednja preduzeća će imat raspoloživa sredstva za razvoj svog poslovanja i otvaranje više radnih mjesta, čime će demonstrirati lokalnim bankama održivost kreditiranja za sektor malih i srednjih preduzeća”, naglasila je Eslick.
Član uprave ProCredit Bank, Amir Salkanović istakao je da je ovaj sporazum zapravo produžetak saradnje USAID-a, Side i ProCredit Bank u finansiranju i podršci sektoru malih i srednjih preduzeća u BiH.
”Naša saradnja je dala sjajne rezultate za mala i srednja preduzeća koja su već koristila ove ugovore. Više od 50 kompanija već je finansirano uz pomoć zajmova podržanih u iznosu od preko 30 miliona KM. Radujemo se da vidimo inovativnija i ekološki prihvatljivija mala i srednja preduzeća koja razvijaju i unapređuju svoje poslovanje i otvaraju nova radna mjesta koristeći novoodobrenu liniju”, rekao je Salkanović.
Švedska/Sida i USAID od 2010. godine sarađuju na shemi garancija za razvoj privatnog i finansijskog sektora. Izbor instrumenta garancije kao načina da se olakša poslovanje i potaknu banke na kreditiranje u prioritetnim sektorima je i danas relavantan i zato je potpisan novi sporazum o garanciji portfelja zajmova sa ProCredit Bank.