Svim strancima dozvoljen ulazak u BiH sa negativnim PCR testom

0
342
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, kojom su granice BiH otvorene za sve strane državljane, pod uslovom da imaju negativan test na virus korona ne stariji od 48 sati.
Stranci koji ispunjavaju uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, propisane Zakonom o strancima, mogu ući u BiH uz predočenje negativnog PCR testa na virus SARS-Kov-2, koji nije stariji od 48 sati do trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu, precizirano je Odlukom.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a na graničnim prijelazima će se primjenjivati od subote, 12.9.2020. godine u 6 sati.
Vijeće ministara takođe je stavilo van snage Odluku o privremenom prekidu izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. Time je stranim državljanima, kojima je za ulazak u BiH potrebna viza, ponovo omogućeno da predaju zahtjeve za vize, a diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH da nastave postupke prijema i obrade zahtjeva.