Svjetska banka odobrila 123 miliona eura za razvoj koridora Save i Drine

0
555
Projekt će unaprijediti plovnost vodnog puta rijeke Save i Drine

Svjetska banka odobrila je prvu fazu programa integriranog razvoja koridora Save i Drine u iznosu od 123,2 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju. Od tog iznosa BiH će dobiti 30 miliona eura.
Novi program integriranog razvoja koridora Save i Drine (SDIP), kojeg podržava Svjetska banka, ojačat će prekograničnu saradnju u oblasti voda i unaprijediti plovnost i zaštitu od poplava na koridorima Save i Drine.
“Sliv Save i Drine ima značajan neiskorišten potencijal za pokretanje ekonomskog rasta, regionalne povezanosti, otpornosti na rizike od klimatskih promjena, socijalnu koheziju i otvaranje radnih mjesta. Ova prekogranična saradnja ima potencijal da osigura korist za lokalne zajednice i poslovne subjekte duž riječnih koridora, a imaće i dalekosežne ekonomske uticaje na zemlje u slivu”, izjavila je Linda Van Gelder, regionalna direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan.
Projektne mjere na ublažavanju rizika od poplava će povećati zaštićenu površinu za 300.000 hektara, i pružiti zaštitu od stogodišnjih voda za oko 400.000 stanovnika. Projekt će takođe unaprijediti povezanost i plovnost vodnog puta rijeke Save za oko 200 km i pojačaće prekograničnu saradnju u oblasti voda kroz razmjenu znanja između sektora i zemalja u slivu.
Program će se odvijati u dvije faze, koje će se dijelom preklapati i ukupno će osigurati približno 332 miliona američkih dolara tokom narednih deset godina. U prvu fazu, koja je danas odobrena, uključene su Srbija (78,2 miliona eura), Bosna i Hercegovina (30 miliona eura) i Crna Gora (15 miliona eura za sliv Lima i Grnčara).
U prvu fazu će takođe biti uključena Slovenija i Hrvatska kroz učešće u regionalnim studijama, regionalnom dijalogu, izgradnji kapaciteta i drugim srodnim aktivnostima.