Svjetska banka odobrila 32 miliona dolara za energetsku efikasnost u BiH

0
815
Grant sredstva za realizaciju projekta energetske efikasnosti

Svjetska banka danas je odobrila novih 32 miliona američkih dolara za investicije u energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini, nakon što je u martu 2014. odobren prethodni paket od 32 miliona američkih dolara.
Finansiranje koje je Svjetska banka osigurala za energetsku efikasnost namijenjeno je ulaganjima u renoviranje škola i bolnica širom BiH, što uključuje čistije i efikasnije grijanje, bolju izolaciju, bolje osvjetljenje i sveukupno poboljšanje uslova u objektima.
U BiH je u okviru prvobitnog projekta već obnovljeno preko 60 škola i bolnica. Time su pruženi bolji uslovi za učenje djeci u školama i za oporavak pacijentima u bolnicama. Od renoviranja ovih objekata, direktne koristi je ostvarilo preko 500.000 učenika i pacijenata, saopšteno je iz Svjetske banke.
Istovremeno, u renoviranim objektima je potrošnja struje smanjena i do 60 posto, što je rezultiralo ukupnim uštedama od preko 512.000 MWh. To odgovara smanjenju emisije ugljen dioksida (CO2) od 189.000 metričkih tona, što je ekvivalent CO2 zagađenju koje proizvodi oko 2.000 automobila.
BiH koristi mnogo više energije od drugih zemalja Evrope. Polovina te energije se troši u zgradama, obzirom da one trebaju više energije po kvadratu u poređenju s drugim zemljama u sličnim klimatskim zonama. Razlog je loša izolacija, zastarjeli sistemi grijanja i neadekvatno osvjetljenje.
“Širom BiH se tokom zime mnogi javni objekti ne griju dovoljno zbog velikih troškova grijanja. Hladne škole i bolnice predstavljaju loše okruženje za učenje za djecu i loše okruženje za oporavak pacijenata. Ovom investicijom poboljšavamo uslove u školama i bolnicama u BiH”, rekao je Emanuel Salinas, šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini i dodao:
U BiH ima skoro 7.600 javnih zgrada za koje su potrebne investicije u energetsku efikasnost procijenjene na iznos od 350 do 510 miliona eura.