Svjetska banka za 30 godina u BiH uložila 2,5 milijardi dolara, BiH želi postati IDA donator

0
293
Tegeltija razgovarao sa potpredsjednikom Svjetske banke za IDA-u

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija razgovarao je danas u Sarajevu sa potpredsjednikom Svjetske banke (SB) za IDA-u Akihikom Nišiom.
Tegeltija je istakao da je Svjetska banka do sada, za prethodnih 30 godina, uložila oko 2,5 milijardi američkih dolara, kroz 81 projekat. Od navedenog iznosa, 63 projekta koja je finansirala IDA, što su bili povoljni krediti sa grant udjelom oko 80%, u ukupnom iznosu od oko 1,5 milijardi američkih dolara.
Zajednički je konstatovano da je IDA u velikoj mjeri finansirala značajne potrebe obnove BiH, posebno u periodu od 1996 – 2010. godine, od kada se BiH počinje zaduživati, uglavnom na komercijalnoj osnovi.
Sagovornici su razmijenili mišljenje o realizaciji aktivnosti vlasti u BiH da postanu IDA donator. Namjera vlasti u BiH je da od 2023. godine uđe u ovaj proces, a da se kroz dvije do tri godine približi doniranju iznosa koji je predviđen pravilima IDA-e. BiH na ovaj način želi ukazati na važnost pomoći koju je dobila od IDA-e, ali i istovremeno da se pridruži zemljama članicama EU, koje su redovni IDA donatori.