Sweden/USAID FARMA II projekt i opština Kalinovik podržavaju mljekare

0
569
Sweden/USAID FARMA II projekt i opština Kalinovik pomažu lokalne mljekare

Sweden/USAID FARMA II projekt i opština Kalinovik dodijelili su danas lokalnom Udruženju poljoprivrednih proizvođača (UPP) pet novih laktofriza, s kumulativnim kapacitetom od 2.300 litara koje će koristiti 42 proizvođača mlijeka u udaljenim selima.
Laktofrizi su dio podrške koju FARMA II pruža UPP-u Kalinovik, koja takođe uključuje dvomjesečni program obuke za proizvođače mlijeka, i koji će im pomoći da poboljšaju higijenu i kvalitet mlijeka, povećaju proizvodnju i ostvare veće prihode.
Načelnica Opštine Kalinovik Mileva Komlenović kazala je da je ova opština također osigurala sredstva za kupovinu 42 kante za mlijeko od nehrđajućeg čelika kako bi zamijenili plastične kante koje su farmeri do sada koristili, a koje su manje higijenske.
Mirko Bozalo iz UPP-a Kalinovik je kazao da će nova oprema i program obuke pomoći farmerima da unaprijede higijenu i te da svo mlijeko koje proizvedu bude kvalitetan proizvod.
“Sve ovo bi u konačnici trebalo omogućiti farmerima da zarade najmanje 15 do 20 posto više novca”, rekao je Bozalo.
Sweden/USAID FARMA II projekt podržava razvoj pet sektora poljoprivrede u BiH, uključujući mljekarstvo, peradarstvo, voće i povrće, med i aromatične i ljekovite biljke. Tokom posljednje četiri godine projekat je podržao rad više od 2.100 poljoprivrednih proizvođača i organizacija.