Takse u postupku homologacije vozila manje od ranije predloženih

Taksa se kreće od 20 KM za izdavanje certifikata о usklađenosti tipa vozila i 10 KM za dopunu certifikata о usklađenosti tipa vozila

0
332
Od ukupnog broja prvi put registrovanih vozila u novembru 16,2% odnosi se na nova vozila

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je danas Odluku o dopuni tarife administrativnih taksi – u novom tekstu, sukladno Pravilniku о homologaciji vozila i Zakonu о administrativnim taksama.
Na ovaj način će u Tarifu administrativnih taksi biti uvrštene takse za radnje koje se poduzimaju u postupku homologacije vozila za koje je nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa. Taksa se kreće od 20 KM za izdavanje certifikata о usklađenosti tipa vozila i 10 KM za dopunu certifikata о usklađenosti tipa vozila, koliko iznosi i taksa za izdavanje potvrde о usklađenosti za pojedinačno vozilo.
Novim tekstom odluke umanjena je visina taksi koje su bile ranije predložene u visini od 20 do 50 KM te je ukinuta naknada zа izdavanje potvrde о usklađenosti kod homologacije dijela, uređaja i opreme vozila, što je bilo predloženo odlukom razmatranom na 52. sjednici Vijeća ministara BiH.
Ovo smanjenje u funkciji je opredjeljenja Vijeća ministara BiH za racionalizaciju visine i broja taksi sukladno preporukama Ureda za reviziju institucija BiH.