Tarik Jahić v.d. direktor Agencije za javne nabavke BiH

0
415
Dosadašnji direktor Agencije Vehabović razriješen na lični zahtjev

Vijeće ministara BiH razriješilo je na lični zahtjev Kenana Vehabovića sa pozicije direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, nakon što je dobio saglasnost Agencije za državnu službu BiH za njegovo razrješenje.
Za v.d. direktora Agencije imenovan je Tarik Jahić do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca od dana objave u Službenom glasniku BiH.
Istovremeno je naloženo Agenciji za državnu službu BiH da raspiše javni konkurs za poziciju direktora Agencije za javne nabavke BiH.