Tarik Jahić v.d. direktor Agencije za javne nabavke BiH

0
196
Dosadašnji direktor Agencije Vehabović razriješen na lični zahtjev

Vijeće ministara BiH razriješilo je na lični zahtjev Kenana Vehabovića sa pozicije direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, nakon što je dobio saglasnost Agencije za državnu službu BiH za njegovo razrješenje.
Za v.d. direktora Agencije imenovan je Tarik Jahić do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca od dana objave u Službenom glasniku BiH.
Istovremeno je naloženo Agenciji za državnu službu BiH da raspiše javni konkurs za poziciju direktora Agencije za javne nabavke BiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here