Tegeltija – Sindikat: Prevazići nesporazume za potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora

0
548
Tegeltija, Bevanda, Radončić i Grubeša razgovarali sa predstavnicima sindikata institucija BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija održao je danas u Sarajevu prvi radni sastanak sa predstavnicima sindikata na nivou institucija BiH.
Na sastanku, na kojem su učestvovali predsjednici Saveza sindikata policijskih organa Dragan Krvavac, Sindikata samostalnih državnih službenika i zaposlenika Lejla Čopelj i Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, te državni ministri finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, bezbjednosti Fahrudin Radončić i pravde Josip Grubeša, razgovarano je mogućnostima iznalaženja rješenja za probleme sa kojima se susreću zaposleni u zajedničkim institucijama BiH.
Tegeltija je istakao da je novi saziv Vijeća ministara opredijeljen za socijalni dijalog s ciljem poboljšanja statusa radnika, te iskazao spremnost za otpočinjanje procesa kolektivnog pregovaranja. On je dodao da je neophodno da se prevaziđu nesporazumi i da se dođe do potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora koji predstavlja osnovu za regulisanje međusobnih odnosa i koji garantuje prava radnicima. Tegeltija je naglasio da je u ovom momentu prioritetno pitanje plata i pravednosti u raspodjeli.
Na sastanku je dogovoreno da se u narednih deset dana formira radna grupa koju će činiti predstavnici Vijeća ministara i sindikata na nivou institucija BiH, a koja će raditi na sistemskom rješavanju otvorenih pitanja.
Predstavnici sindikata su iskazali zahvalnost na razumijevanju na koje su naišli, te istakli da će u narednom periodu nastaviti da, kroz partnerski odnos sa Vijećem ministara, djeluju u pravcu unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, saopćeno je iz VMBiH.