Tegeltija: Usvojeni Nacrt budžeta BiH za 2020. nije realan zbog krize usljed koronavirusa

0
597
Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara danas je usvojilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodne obaveze za 2020. godinu, koji je predložilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, imajući u vidu da je odluka o privremenom finansiranju za prvi kvartal na snazi do 1. aprila ove godine.
Nacrt budžeta biće upućen Predsjedništvu BiH, a potom i Parlamentarnoj skupštini BiH, koji će dati konačnu riječ.
Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996 miliona KM, koliko iznose i ukupni rashodi. Servisiranje vanjskog duga iznosi oko 807,55 miliona KM i manje je za oko 18,2 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.
Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH za 2020. godinu danas je usvojen bez podrške ministara iz RS-a (predsjedvajući VMBiH Zoran Tegeltija, te ministri Staša Košarac i Vojin Mitrović), uz obrazloženje da su glasali protiv nacrta budžeta jer se situacija usljed pandemije koronavirusa znatno promijenila.
“Entiteti uveliko razgovaraju o izradi rebalansa budžeta, o njegovom drugačijem struktuiranju, preraspodjeli, jer će se svakako entitetski budžeti naći najviše na udaru. Nažalost, u budžetu BiH je predviđen rast plata od 30 miliona KM. Planiraju se nabavke automobila, zgrada, namještaja, itd. U vremenima krize prioriteti bi trebali biti drugačije posloženi”, kazao je Tegeltija.
Vijeće ministara BiH danas je takođe, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora donijelo i Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period april – juni 2020. godine.
Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija BiH za drugi kvartal 2020. godine u iznosu od 241,50 miliona KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.