Tekst novog zakona o PDV-u ide na konsultacije u entitetske parlamente

0
874
Sjednica Upravnog odbora UIO BiH održana je danas u Sarajevu

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na današnjoj sjednici dao je saglasnost da se Nacrt Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dostavi nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije, nakon čega će ponovo biti razmatran na sjednici Upravnog odbora i upućen u javnu raspravu.
Nacrt zakona o PDV-u predložen je iz UIO BiH radi usklađivanja s evropskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici.
Na sjednici UO danas je usvojen izvještaj o radu UIO za 2018. godinu i izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave čime će, između ostalog, biti riješen i problem rada na graničnim prijelazima Svilaj i Bratunac.
Danas su članovi UO usvojili odluku o visini kompenzatorne kamate za drugo polugodište 2019. koja iznosi 12 posto i odnosi se na određena carinska dugovanja.
Na današnjoj sjednici nije bilo suglasnosti među entitetskim predstavnicima za usvajanje odluka koje se odnose na privremena poravnanja za protekle godine, a nije usvojena ni Odluka o utvrđivanju privremenih koeficijente za raspodjelu sredstava za period april-juni 2019. godine.
Članovi UO primili su k znanju informaciju UIO u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini.