TK: Dugovi koncesionara 9,4 miliona KM, do sada naplaćeno 2,7 miliona KM

0
301
Osim nekih rudnika uglja, većina koncesionara poštuje ugovore o koncesiji

Vlada Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici prihvatila je Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora Komisije za koncesije TK. Vlada je tom prilikom informirana o radu 68 koncesionara i izvršavanju obaveza obje strane potpisnice ugovora o koncesiji.
U Informaciji je navedeno da je ukupan dug koncesionara 9,4 miliona KM od čega je do sada naplaćeno 2,7 miliona KM.
Ministarstvo privrede TK, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK su kao koncesori u većini predmeta uredno i na vrijeme sačinili zapisnike i donijeli rješenja ili odluke o plaćanju koncesionih naknada. U cilju smanjenja dodatnih troškova privrednim društvima (koncesionarima) koji nastaju u postupku obezbjeđenja bankovne garancije, ukoliko je to predviđeno ugovorom o koncesiji, na zahtjev koncesionara počelo se omogućavati avansno plaćanje tekuće (godišnje) koncesione naknade na početku tekuće godine, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine i donošenje odgovarajućih rješenja. Takvo rješenje je korisno i za koncesora i koncesionara, te su koncesionari izrazili pohvale za ovakav način obračuna koncesione naknade.
Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara. Osim određenih rudnika uglja, većina koncesionara poštuje ugovore o koncesiji. Njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Što se tiče rudnika uglja, situacija se djelimično poboljšala te se redovno uplaćuju dugovanja po osnovu potpisanih Protokola sa resornim ministarstvom, stoji u dokumentu.
Akumulirani dugovi trenutno predstavljaju problem za dva rudnika uglja, i kako je konstatovano, treba pronaći adekvatna rješenja kako bi se ti problemi prevazišli u što kraćem roku.