Tomislav Leko imenovan za zamjenika FIA-e

0
1970
Finansijsko-informatička agencija

Federalna vlada danas je prihvatila izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije (FIA) u 2018. godini, u kojoj je ukupno ostvaren prihod od 4.444.529 KM, u poređenju sa 2017. godinom kada je iznosio 3.956.471 KM.
Lanjski rashodi su iznosili 3.316.426 KM, a godinu ranije 3.203.722 KM. Dakle, Agencija je u 2018. ostvarila višak prihoda nad rashodima od 174.292 KM, a 2017. je ovaj višak bio 68.475 KM.
Vlada FBiH danas je nakon razrješenja dosadašnjeg, za novog zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije imenovala Tomislava Leku, na period od četiri godine.