Trajni revolving fond: Finansirani projekti Širbegović inžinjeringa i Plastoflexa sa 1,6 miliona KM

0
858
Povećanje dobiti je dominantno posljedica rasta kamatonosne aktive Union banke

Usvojivši izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu, Vlada FBiH ga je zadužila da nastavi aktivnosti na kontroli i praćenju namjenskog utroška, te kontroli povrata sredstava ovog fonda.
U skladu s Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda, a na osnovu dostavljenih aplikacija, u 2020. godini su finansirani projekti dva privredna društva u ukupnom iznosu od 1,6 miliona KM. Riječ je o Širbegović inžinjeringu d.o.o. Gračanica i Plastoflexu d.o.o. Gračanica.
Nakon izvršenog uviđaja, konstatovano je da su u Širbegović inžinjeringu, uz vlastitih 94.608,05 KM, sredstva revolving fonda od 800.000 KM utrošena za refinansiranje ulaganja u nabavku opreme. Krajnji efekti investicije su proširenje asortimana, smanjenje troškova poslovanja (instaliranjem solarne elektrane smanjeni su troškovi električne energije za 25 posto), povećanje stepena kvaliteta i standarda proizvoda, kao i kapaciteta proizvodnje, te zatim povećanje broja radnika za 6,8 posto.
Kontrola namjenskog utroška dodijeljenih 800.000 KM Plastoflexu d.o.o. Gračanica u ovom privrednom društvu bit će, kako je precizirano Ugovorom, izvršena u aprilu 2022. godine.