Transferi boračkoj populaciji u FBiH povećani za 4,1 milion KM

0
312
Utvrđene osnovice i koeficijenti za obračun i isplate boračko-invalidske naknade

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog resornog ministarstva, donijela četiri odluke o izmjenama transfera koji su ovogodišnjim Budžetom FBiH namijenjeni pripadnicima boračke populacije.
Tako je transfer za pomoć u liječenju boraca – branitelja dvostruko povećan te, umjesto dosadašnjih 1,5 milion sada iznosi 3 miliona KM.
Za isti iznos od 1,5 milion KM povećan je i transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, te iznosi 2,3 miliona KM.
Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja povećan je sa 100.000 KM na 1,1 milion KM. Dodatnih 1 milion KM namijenjen je za sufinansiranje izgradnje, obnove, sanacije, revitalizacije i iluminacije slijedećih spomen obilježja, od čega za Partizansko spomen-groblje u Mostaru 200.000 KM, za Memorijalni centaa Groblje Mira Bile 300.000 KM, Muzej 505. viteške brigade 400.000 KM, te za Spomen obilježje Ljiljan 100.000 KM.
Sa dosadašnjih 360.000 KM na 460.000 KM povećan je povećan je i transfer za udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata. Dodatnih 100.000 KM koji su sredstva koja će biti korištena za tradicionalno održavanje Sportskih igara Saveza RVI Federacije BiH (60.000 KM) i Sportskih igra HVIDR-e HVO HB (40.000 KM).
Na današnjoj sjednici je donesena i Odluka kojom je utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2022. godine (III kvartal) u okviru Transfera za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu