Traži se oslobađanje plaćanja putarine za dizel gorivo Željeznicama i rudnicima u FBiH

0
98
Od UIO BiH traži se izuzeće plaćanja putarine ŽFBiH na dizel gorivo za pogon šinskih vozila

Vlada Federacije BiH donijela je danas, na prijedloge Ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva prometa i komunikacaja, dvije odluke kojim su utvrđeni prijedlozi Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH za oslobađanje plaćanja putarine za dizel goriva u 2024. godini rudnicima u Federaciji BiH i Javnom preduzeću Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.
Jednom odlukom je zatraženo oslobađanje od plaćanja putarine Željeznicama FBiH na dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2024. godini i to u količini od 2.888.427 litara, dok se drugom odlukom predlaže oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine na dizel na ukupnu količinu od 35.121.058 litara za 2024. godinu namijenjenim za proizvodnju.