Treći ciklus ZIPSpro edukacije počinje 21. juna u Sarajevu

0
1053
ZIPS-pro paket usluga objedinjuje godišnju pretplatu na ZIPS

U okviru kontinuirane edukacije računovođa i revizora, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo organizuje treći ciklus ZIPSpro seminara, koji će biti održani u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Tuzli.Tema seminara je Polugodišnji obračun za I-VI 2018. & Finansijsko upravljanje i kontrola te interna revizija u javnom sektoru o kojima će govoriti dr.sc. Jozo Piljić i prof.dr. Ibrahim Okanović. Seminari će u Sarajevu biti održani 21. juna u hotelu Holiday, 22. juna u Zenici u hotelu Zenica, 25. juna u Mostaru u hotelu Mostar i 26. juna u Tuzli u hotelu Tuzla.
ZIPS-pro paket usluga objedinjuje godišnju pretplatu na ZIPS stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava sa serijom seminara koji se računovođama, revizorima i finansijskim radnicima FBiH priznaju kao obavezna edukacija i bodovi se upisuju u evidencijske knjižice.
Prijave se mogu vršiti online preko web-a www.privrednastampa.biz ili dostaviti na faks: 033/542-700 ili e-mail: amra@privrednastampa.biz.