Trezorsko poslovanje Federalnog zavoda PIO od 1. januara 2020.

0
755
PIO FBiH: Penzije za januar primit će 435.187 penzionera

Vlada FBiH danas se upoznala i sa Informacijom interresorne Radne grupe za provođenje člana 130. Zakona o PIO i zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u slučaju potrebe, pripremi izmjene propisa iz ove oblasti.
Pomenutim članom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je uvođenje trezorskog poslovanja Federalnog zavoda za PIO/MIO, a odredbom člana 150. da će trezorsko poslovanje nosilaca osiguranja biti uspostavljeno u periodu od najduže dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Kako je zakon stupio na snagu 1.3.2018. godine, finansijsko poslovanje nosilaca osiguranja putem jedinstvenog računa Trezora FBiH treba uspostaviti do 1.1.2020. godine.