Trgovinski deficit Federacije BiH u februaru 556,68 miliona KM

Federacija BiH u februaru 2022. izvezla robe u vrijednosti od 918,09 miliona KM, dok je uvoz iznosio 1,47 milijardi KM

0
722
Pokrivenost uvoza izvozom iz RS u januaru ove godine bila 80,1 posto

Federacija BiH je u robnoj razmjeni sa inostranstvom u februaru 2022. ostvarila izvoz u
vrijednosti od 918.094.000 KM, što je za 10.970.000 KM ili 1,2% manje u odnosu na januar ove godine, odnosno za 228.641.000 KM ili 33,2% više u odnosu na februar 2021. godine.
U istom mjesecu ostvaren je uvoz u vrijednosti 1.474.776.000 KM, što je za 218.487.000 KM ili 17,4% više u odnosu na januar 2022., odnosno za 453.104.000 KM ili 44,3% više u odnosu na februar prethodne godine.
U periodu januar – februar 2022. izvoz je prosječno padao svaki mjesec za 1,83%, a uvoz za 0,75%.
Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u februaru 2022. je 66,8%, a u ukupnom uvozu 71,1%. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 62,3% što je za 11,7% manje u odnosu na januar 2022. kada je pokrivenost iznosila 74%.
Trgovinski deficit Federacije BiH u februaru 2022. iznosi 556.682.000 KM.
Prema KD-u, u februaru 2022. najveća vrijednost izvoza od 796.441.000 KM ostvarena je u području Prerađivačka industrija, što iznosi 86,7% ukupnog izvoza.
Najveća vrijednost u uvozu od 1.329.598.000 KM ostvarena je takođe u području Prerađivačka industrija, što iznosi 90,2% ukupnog uvoza.
Prema SMTK, u februaru 2022. najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po sirovinama sa vrijednošću 289.265.000 KM, što je 31,5% ukupnog izvoza. U istom mjesecu najveće učešće u uvozu ostvareno je takođe u sektoru Industrijski proizvodi sa vrijednošću 456.764.000 KM, što je 31% ukupnog uvoza.
U februaru 2022. zemlje u koje se najviše izvozilo su: Njemačka sa 169.853.000 KM ili 18,5% ukupnog izvoza; Hrvatska sa 117.805.000 KM ili 12,8% i Italija sa 103.551.000 KM ili 11,3% ukupnog izvoza. Izvoz u sve ostale zemlje iznosi 526.885.000 KM ili 57,4% ukupnog izvoza.
Zemlje iz kojih se najviše uvozilo su: Njemačka sa 169.602.000 KM ili 11,5% ukupnog uvoza, Italija sa 148.349.000 KM ili 10,1% i Hrvatska sa 142.554.000 KM ili 9,7% ukupnog uvoza. Uvoz iz svih ostalih zemalja iznosi 1.014.271.000 KM ili 68,8% ukupnog uvoza, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.