Trgovinski deficit Federacije BiH u januaru 307,8 miliona KM

0
620
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u junu je 60,6%, što je za 1,7% više u odnosu na maj

Federacija BiH je u robnoj razmjeni sa inostranstvom u januaru 2020. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 578 miliona i 295 hiljada KM, što je za 35,66 miliona KM ili 6,6% više u odnosu na decembar 2019., odnosno za 9,03 miliona KM ili 1,6% više u odnosu na januar prošle godine.
U istom mjesecu ostvaren je uvoz u vrijednosti od 886 miliona i 96 hiljada KM, što je za 192,61 milion KM ili 17,9% manje u odnosu na decembar 2019., odnosno za 59,73 miliona KM ili 6,3% manje u odnosu na januar prošle godine.
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 65,3% što je za 15% više u odnosu na decembar 2019. kada je pokrivenost iznosila 50,3%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Trgovinski deficit Federacije BiH za januar 2020. iznosi oko 307,8 miliona KM.
U januaru 2020. najveća vrijednost izvoza od 515,40 miliona KM ostvarena je u području Prerađivačka industrija, što iznosi 89,1% ukupnog izvoza.
Najveća vrijednost u uvozu od 803,63 miliona KM ostvarena je takođe u području Prerađivačka industrija, što je 90,7% ukupnog uvoza.
Prema SMTK, u januaru 2020. najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru Razni industrijski proizvodi u vrijednosti od 178 miliona i 425 hiljada KM, što je 30,9% ukupnog izvoza. U istom mjesecu najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po sirovinama sa vrijednošću od 207 miliona i 346 hiljada KM, što je 23,4% ukupnog uvoza.
U januaru 2020. zemlje u koje se najviše izvozilo su: Njemačka sa 111.845.000 KM ili 19,3% ukupnog izvoza; Hrvatska sa 64.013.000 KM ili 11,1% i Srbija sa 59.387.000 KM ili 10,3% ukupnog izvoza. Izvoz u sve ostale zemlje iznosi 343.050.000 KM ili 59,3% ukupnog izvoza.
Zemlje iz kojih se najviše uvozilo su: Hrvatska sa 106.548.000 KM ili 12% ukupnog uvoza, Njemačka sa 106.491.000 KM ili 12% i Italija sa 106.212.000 KM ili 12% ukupnog uvoza. Uvoz iz svih ostalih zemalja iznosi 566.845.000 KM ili 64% ukupnog uvoza.