Trgovinski deficit Federacije BiH u junu 376,85 miliona KM

FBiH u junu ostvarila izvoz robe u vrijednosti od 578,71 milion KM, dok je uvoz iznosio 955,56 miliona KM

0
382
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u junu je 60,6%, što je za 1,7% više u odnosu na maj

Federacija BiH je u robnoj razmjeni sa inozemstvom, u junu 2020. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 578,71 milion KM, što je za 108,07 miliona KM ili 23% više u odnosu na maj ove godine, odnosno za 90,42 miliona KM ili 13,5% manje u odnosu na juni prošle godine.
U junu je ostvaren uvoz u vrijednosti od 955,56 miliona KM, što je za 155,62 miliona KM ili 19,5% više u odnosu na maj ove godine, odnosno za 181,04 milion KM ili 15,9% manje u odnosu na juni lani.
U periodu januar – juni 2020. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 0,01%, a uvoz je prosječno rastao za 1,51%.
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 60,6%, što je za 1,7% više u odnosu na maj 2020. kada je pokrivenost iznosila 58,8%.
Trgovinski deficit Federacije BiH u junu 2020. iznosio je oko 376,85 miliona KM.
Prema KD-u, u junu ove godine najveća vrijednost izvoza od 537,84 miliona KM ostvarena je u području Prerađivačka industrija, što iznosi 92,9% ukupnog izvoza, dok je najveća vrijednost u uvozu od oko 876,14 miliona KM ostvarena u području Prerađivačka industrija, što iznosi 91,7% ukupnog uvoza, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Prema SMTK, u junu 2020. najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru Razni industrijski proizvodi sa vrijednošću 182,91 milion KM, što je 31,6% ukupnog izvoza. U istom mjesecu najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po sirovinama sa vrijednošću 232,70 miliona KM, što je 24,4% ukupnog uvoza.
FBiH je u junu najviše izvozila robe u Njemačku u vrijednosti 102,60 miliona KM ili 17,7% ukupnog izvoza, zatim Hrvatsku u vrijednosti 65,35 miliona KM ili 11,3% i Austriju u vrijednosti od blizu 62,48 miliona KM ili 10,8% ukupnog izvoza. Izvoz u sve ostale zemlje iznosio je oko 348,28 miliona KM ili 60,2% ukupnog izvoza.
U FBiH se najviše uvozilo iz Njemačke u vrijednosti robe od 125,15 miliona KM ili 13,1% ukupnog uvoza, Italije od 106,07 miliona KM ili 11,1% i Hrvatske u vrijednosti 104,52 miliona KM ili 10,9% ukupnog uvoza. Uvoz iz svih ostalih zemalja iznosio je 619,81 miliona KM ili 64,9% ukupnog uvoza.