Trgovinski deficit Federacije BiH u junu 752,57 miliona KM

0
296
Pokrivenost uvoza izvozom za deset mjeseci 2023. je iznosila 60,7%

U robnoj razmjeni sa inostranstvom, Federacija BiH je u junu 2023. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 952,25 miliona KM, što je za 37 miliona i 424.000 KM ili 3,8% manje u odnosu na maj ove godine, odnosno za 75 miliona i 84.000 KM ili 7,3% manje u odnosu na juni prethodne godine.
U junu 2023. ostvaren je uvoz u vrijednosti 1 milijarde i 704 miliona i 818.000 KM, što je za 17,41 milion KM ili 1% više u odnosu na maj 2023., odnosno za 154,06 miliona KM ili 8,3% manje u odnosu na juni prethodne godine.
U periodu januar – juni 2023. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 0,17%, a uvoz je prosječno padao za 0,30%.
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u junu 2023. godine je 55,9% što je za 2,8% manje u odnosu na maj 2023. kada je pokrivenost iznosila 58,7%. Trgovinski deficit Federacije BiH za juni 2023. iznosi 752.569.000 KM, saopćio je Zavod za statistiku FBiH.
Prema KD-u, u junu 2023. najveća vrijednost izvoza od 861.901.000 KM ostvarena je u području Prerađivačka industrija, što iznosi 90,5% ukupnog izvoza. Najveća vrijednost u uvozu od 1.593.028.000 KM ostvarena je takođe u Prerađivačkoj industriji, što iznosi 93,4% ukupnog uvoza.
Prema SMTK, za juni 2023. najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po sirovinama sa vrijednošću 259.993.000 KM, što je 27,3% ukupnog izvoza. U istom mjesecu najveće učešće u uvozu ostvareno je takođe u sektoru Industrijski proizvodi, sa vrijednošću 449.171.000 KM, što je 26,3% ukupnog uvoza.
U junu 2023. zemlje u koje se najviše izvozilo su: Njemačka sa 176.341.000 KM ili 18,5% ukupnog izvoza; Hrvatska sa 132.819.000 KM ili 13,9% i Austrija sa 112.918.000 KM ili 11,9% ukupnog izvoza. Izvoz u sve ostale zemlje iznosi 530.172.000 KM ili 55,7% ukupnog izvoza.
Zemlje iz kojih se najviše uvozilo su: Italija sa 215.876.000 KM ili 12,7% ukupnog uvoza, Njemačka sa 208.428.000 KM ili 12,2% i Kina sa 202.647.000 KM ili 11,9% ukupnog uvoza. Uvoz iz svih ostalih zemalja iznosi 1.077.867.000 KM ili 63,2% ukupnog uvoza.