Trgovinski deficit Federacije BiH u junu oko 467,7 miliona KM

0
972
Pokrivenst uvoza izvozom u prva dva mjeseca 2021. godine iznosila 86,9%

Federacija BiH je u junu 2019. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od blizu 668,45 miliona KM, što je za 24,52 miliona KM ili 3,5% manje u odnosu na maj 2019., odnosno za 20,64 miliona KM ili 3,0% manje u odnosu na juni prošle godine.
U junu ove godine ostvaren je uvoz u vrijednosti 1 milijardu i 136,14 miliona KM, što je za 183,70 miliona KM ili 13,9% manje u odnosu na maj 2019., odnosno za 9,16 miliona KM ili 0,8% više u odnosu na juni prošle godine.
U periodu januar – juni 2019. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 3,3%, dok je uvoz u prosjeku rastao za 3,7%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u junu 2019. je 67,2%, a u ukupnom uvozu 70,6%.
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 58,8% što je za 6,3% više u odnosu na maj 2019. kada je pokrivenost iznosila 52,5 posto.
Trgovinski deficit Federacije BiH u junu 2019. iznosi je oko 467,69 miliona KM.
U junu ove godine najveća vrijednost izvoza od 619,16 miliona KM ostvarena je u području Prerađivačka industrija, što iznosi 92,6% ukupnog izvoza.
U prerađivačkoj industriji ostvarena je i najveća vrijednost u uvozu u iznosu od 1 milijardu i 24,58 miliona KM, što je 90,2% ukupnog uvoza.
Prema SMTK, u junu 2019. najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po sirovinama sa vrijednošću 196,50 miliona KM, što je 29,4% ukupnog izvoza. U istom mjesecu najveće učešće u uvozu ostvareno je takođe u sektoru Industrijski proizvodi u vrijednosti od 276,83 miliona KM, što je 24,4% ukupnog uvoza,podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U junu 2019. najviše se izvozilo u Njemačku u vrijednosti od blizu 108,40 miliona KM ili 16,2% ukupnog izvoza, zatim Italiju (89,90 miliona KM ili ili 13,4%) i Hrvatsku (oko 76,10 miliona KM ili 11,4% ukupnog izvoza). Izvoz u sve ostale zemlje iznosi je oko 394,05 miliona KM ili 58,9% ukupnog izvoza.
U junu ove godine najviše se uvozilo iz Hrvatske (oko 144,80 miliona KM ili 12,7% ukupnog uvoza), Italije (137.29 miliona KM ili 12,1%) i Njemačke (128,12 miliona KM ili 11,3% ukupnog uvoza). Uvoz iz svih ostalih zemalja iznosi je oko 725,93 miliona KM ili 63,9% ukupnog uvoza.