Trgovinski deficit Federacije BiH u novembru 716,2 miliona KM

0
434
Pokrivenost uvoza izvozom u oktobru iznosila je 54,6%, za 1,3% više nego mjesec ranije

U robnoj razmjeni sa inozemstvom Federacija BiH je u novembru 2022. ostvarila izvoz u vrijednosti od milijardu i 859 hiljada KM, što je za 16,12 miliona KM ili 1,6% manje u odnosu na oktobar ove godine, odnosno za 26,52 miliona KM ili 2,7% više u odnosu na novembar prethodne godine.
U istom mjesecu ostvaren je uvoz u vrijednosti 1 milijarde i 717,07 miliona KM, što je za 53,24 miliona KM ili 3% manje u odnosu na oktobar 2022., odnosno za 219,94 miliona KM ili 14,7% više u odnosu na novembar lani.
U periodu januar – novembar 2022. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 0,66%, a uvoz je prosječno rastao za 1,69%, podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u novembru 2022. je 58,3% što je za 0,9% više u odnosu na oktobar ove godine kada je pokrivenost iznosila 57,4%.
Trgovinski deficit Federacije BiH u novembru 2022. iznosio je oko 716,2 miliona KM.
U novembru 2022. najveća vrijednost izvoza od 909,57 miliona KM ostvarena je u području Prerađivačka industrija, što je 90,9% ukupnog izvoza. Najveća vrijednost u uvozu od 1 milijarde i 551,08 miliona KM ostvarena je takođe u Prerađivačkoj industriji, što je 90,3% ukupnog uvoza.
Prema SMTK, u novembru 2022. najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po sirovinama sa vrijednošću oko 283,51 milion KM, što je 28,3% ukupnog izvoza. U istom mjesecu najveće učešće u uvozu ostvareno je takođe u sektoru Industrijski proizvodi u vrijednosti od 439,37 miliona KM, što je 25,6% ukupnog uvoza.
Zemlje u koje se u novembru ove godine najviše izvozilo iz FBiH su: Njemačka u vrijednosti od 181,87 miliona KM ili 18,2% ukupnog izvoza; Hrvatska sa 137,44 miliona KM ili 13,7% i Austrija sa 114,55 miliona KM ili 11,4% ukupnog izvoza. Izvoz u sve ostale zemlje iznosio je oko 566,98 miliona KM ili 56,6% ukupnog izvoza.
Zemlje iz kojih se najviše uvozilo su: Italija u vrijednosti od 205,70 miliona KM ili 12% ukupnog uvoza, Njemačka sa 194,95 miliona KM ili 11,4% i Hrvatska sa 194,54 miliona KM ili 11,3% ukupnog uvoza. Uvoz iz svih ostalih zemalja iznosio je 1 milijardu i 121,88 miliona KM ili 65,3% ukupnog uvoza.