Triglav grupa: Bruto dobit u prvom kvartalu porasla 8%, na 29,9 miliona eura

0
720
Na kraju prvog tromjesječja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

Triglav grupa je u prvom tromjesečju 2019. ostvarila dobit prije oporezivanja u visini od 29,9 miliona eura (rast od 8% u odnosu na isti period lani). Na to je uticalo dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja i viša neto dobit od prodaje finansijskih proizvoda, saopćeno je iz Triglava.
“Sa poslovanjem u prva tri mjeseca ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju najavu planiranog godišnjeg rezultata“, kazao je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.
Triglav grupa je u prvom kvartalu 2019. fakturisala 317 miliona eura konsolidovane bruto premije, što je 8% više nego u istom periodu lani. Rast premije Triglav grupe ostvaren je na većini tržišta iznad rasta cjelokupnog tržišta. U Sloveniji, gdje Triglav grupa ima 76-postotni udio konsolidovane premije, rast premija bio je u prosjeku 6% (tržište je imalo 5%), a na tržištima izvan Slovenije 10%.
Triglav osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvom kvartalu 2019. ostvarilo je rast premije za 6% u odnosu na prošlu godinu. I Triglav osiguranje Banja Luka u prvom kvartalu bilježi trend rasta premije dobrovoljnih osiguranja od 7,5% u odnosu na isti period prošle godine.
Gledano s aspekta pojedinačnih segmenata osiguranja Grupa je ostvarila rast premije svih vrsta imovinskih osiguranja, a rast cjelokupnog segmenta iznosio je 9%. U segmentu životnih i penzijskih osiguranja premija je snižena za 2%, prvenstveno zbog niže jednokratne premije osiguranja u poređenju s istim periodom lani.
Fakturisani bruto iznosi šteta Triglav grupe bili su niži za 3% u odnosu na isti period lani i iznosili su 166 miliona eura. Neto izdaci za štete bili su na očekivanoj visini i u poređenju s onima od lani, koji su bili relativno niski, viši za 6%.
U 2019. godini je Triglav grupa u skladu sa strateškim usmjerenjem jačanja djelatnosti upravljanja imovinom na makedonskom tržištu penzijskih osiguranja osnovala društvo za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim penzijskim fondovima Triglav penzisko društvo AD Skopje. U Sloveniji je uspješno završila kupovinu društva za upravljanje Alta Skladi. Sa oba svoja društva za upravljanje Triglav grupa postaje vodeći ponuđač uzajamnih fondova na slovenačkom tržištu.
Triglav grupa je krajem marta 2019. raspolagala sa 3,2 milijarde eura finansijskih investicija. Njihovi prinosi (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) iznosili su 33,5 miliona eura, a na njihovo povećanje u poređenju sa lanjskima uticali su viši neto prihodi od prodaje finansijskih sredstava te viši neto prihodi zbog promjene fer vrijednosti. Neto prihodi od kamata se zbog niskih kamatnih stopa još uvijek smanjuju.

Triglav grupa na tržištu BiH

Triglav osiguranje Sarajevo je u prva tri mjeseca 2019. nastavilo dobro poslovanje. Bruto fakturisana premija iznosi 6,32 miliona eura (12,4 miliona KM) i viša je za 6% u odnosu na isti period prošle godine. Premija životnih osiguranja je veća za 11% u odnosu na godinu ranije, a premija neživotnih osiguranja veća je za 4%.
“U prvom kvartalu ove godine smo uspjeli realizovati očekivanja osiguranika, te bilježimo rast u svim segmentima poslovanja. U narednom periodu nastavljamo sa realizacijom strateškog plana i jačanjem finansijskog položaja Društva uz održavanje visokog nivoa efikasnosti u rješavanju šteta i optimiziranju usluga”, izjavio je Edib Galijatović, direktor Triglav osiguranja Sarajevo.
Triglav osiguranje Banja Luka fakturisalo je u prvom kvartalu bruto premiju u iznosu od 2,7 miliona KM, pri čemi bilježi rast doborovoljnih osiguranja od 7,5% u odnosu na isti period lani. Likvidirane štete su niže za 20% u odnosu na prethodnu godinu.
“Ove poslovne godine ostajemo fokusirani na promjenu portfelja u korist dobrovoljnih osiguranja i zadovoljni smo postignutim rezultatima. U narednom periodu ostajemo usmjereni na potrebe naših osiguranika što smo potvrdili kupovinom poslovnih prostora i na taj način klijentima omogućili da sve naše usluge mogu dobiti na jednom mjestu“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranje Banja Luka.