Triglav Grupa: Bruto premija u prvom polugodištu 630 miliona eura

Triglav osiguranje Sarajevo u prvom polugodištu 2019. fakturisalo 24,4 miliona KM bruto premije, a Triglav osiguranje Banja Luka 5,5 miliona KM

0
1224
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Grupa Triglav je u prvih šest mjeseci 2019. fakturisala 630 miliona eura konsolidovane bruto premije (10% više nego u istom periodu lani) i ostvarila 41,7 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 17% više nego prošle godine a na to je uticao veći rasta neto prihoda od premija osiguranja, te rast neto rashoda za štete iz imovinskih osiguranja i realizovanih viših prinosa od finansijskih ulaganja.
Rast premija ostvaren je na većini tržišta te je uglavnom bio iznad rasta cjelokupnog tržišta. U Sloveniji, u kojoj Triglav ima 76% udio konsolidovane premije, rast premije iznosio je u prosjeku 8% (rast tržišta bio je 7%), a na tržištima izvan Slovenije 10%.
Grupa je ostvarila rast premije u svim segmentima osiguranja – u segmentu imovinskih osiguranja rast je iznosio 10%, kod zdravstvenih osiguranja21%, dok su premije životnih i penzijskih osiguranja bile više za nešto manje od jedan posto.
Štetni događaji su u prvoj polovini godine bili relativno povoljni, pa su fakturisani bruto iznosi šteta u Grupi Triglav iznosili 335 miliona eura (indeks 102), a procijenjena vrijednost masovnih štetnih događaja bila je 4,9 miliona eura (prvenstveno kao posljedica nevremena s gradom u junu u Sloveniji).
Rast premija i relativno povoljni štetni događaji reflektuju se u povoljnom kombinovanom količniku u visini od 93,2%. U skladu sa svojim strateškim usmjerenjima Triglav je ove godine povećao obim sredstava kojima upravlja za svoje klijente, pa je on krajem juna iznosio preko milijardu eura, tako da sada sa svojim društvima Triglav Skladi i ALTA Skladi zauzima vodeći položaj na slovenačkom tržištu uzajamnih fondova.
“Zadovoljni smo s postignutim te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata”, izjavio je Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav.
Triglav osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvom polugodištu 2019. je zabilježilo rast bruto premije i fakturisalo 12,5 miliona eura (24,4 miliona KM) premije osiguranja, što je za 5% više u odnosu na isti period prošle godine. Premija neživotnih osiguranja je veća za 1,6%, a životnih osiguranja za 14%. Koeficijent efikasnosti isplate šteta je veći za 2,4%.
“Rezultati ovogodišnjeg poslovanja u prvih šest mjeseci potvrđuju uspješno provodenje ciljeva uprkos zahtjevnim prilikama na tržištu, na kojem poslujemo”, rekao je Edib Galijatović, direktor Triglav osiguranja Sarajevo.
Triglav osiguranje Banja Luka u prvoj polovini 2019. fakturisalo je 5,5 miliona KM bruto premije, odnosno 1,5% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Jedan od ciljeva Društva jeste povećanje udjela dobrovoljnih osiguranja u portfelju tako da u prvoj polovini ove godine udio dobrovoljna osiguranja u bruto fakturisanoj premiji iznosi 41%, što je rast od 10,4% u odnosu na isti period lani, dok obavezna osiguranja učestvuju sa 59%, što je smanjenje od 8,3% u odnosu na isti period lani.
“Za Triglav osiguranje Banja Luka, prva polovina 2019. godine je bila izazovna i dinamična. Mnoge poslovne ali i društveno odgovorne aktivnosti su uspješno realizovane. Jedan od tih projekata je svakako i preseljenje u nove poslovne prostorije Društva”, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.