Triglav Grupa lani ostvarila 4% veću buto dobit, premija porasla 11%

0
619
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sjednici od 30.03.2020. godine potvrdio revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2019. godinu.
Grupa, koja raspolaže sa visokom bonitetnom ocjenom ‘A’, u 120. godini rada zadržava finansijsku stabilnost i dobru kapitaliziranost. Prošle godine je poslovala uspješno i postigla 100,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja (indeks 104), 10,9-procentna profitabilnost kapitala i 1.184 miliona obračunate premije osiguranja (indeks 111).
U trenutno zahtjevnim uslovima epidemije njeno poslovanje se odvija neprekidno, a izvođenje usluga je prilagođeno pojedinačnim tržištima. Zbog visoke volatilnosti okruženja Grupa još uvijek ne može dati pouzdane procjene uticaja trenutnih uslova na njeno poslovanje.
Grupa Triglav je prošle godine ostvarila 4% veću dobit prije oporezivanja (100,9 miliona eura) i čisti dobitak (83,9 miliona eura) u odnosu na godinu prije. Obim ukupne premiji je bio viši za 11% u odnosu na prošlu godinu (1.184,2 miliona eura), a premijski rast je ostvaren u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima.
Kombinovani količnik Grupe je iznosio povoljnih 91,5%. U cilju postizanja troškovne efikasnosti, i u 2019. godini se dio poslovnih troškova osiguravajuće djelatnosti u premiji smanjio i to za 1,3 procentna boda na 23,2%. Triglav, sa svojih jedanaest osiguranja ima vodeće mjesto u Adria regiji, a na kraju 2019. godine je postao i vodeći slovenački upravitelj uzajamnih fondova. Obim sredstava u upravljanju u njegovim uzajamnim fondovima se povećao za 68%, na milijardu eura.
Kapitalna adekvatnost Grupe na kraju 2019. godine se u odnosu na godinu ranije povećala za 7 procentnih bodova na 223%. Njen ciljni raspon, određen politikom upravljanja kapitalom Grupe Triglav po metodologiji Solventnosti II, iznosi između 200 i 250%. Grupa adekvatno pripremljena ulazi u teške ekonomske uslove koje je prouzrokovala epidemija na globalnom i regionalnom nivou.