Triglav Grupa o uticaju Covid-19: Mogući pad premije osiguranja 3-5%, a bruto dobiti do 25%

0
1173
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Triglav Grupa ocjenjuje da je njen osiguravajući i investicijski portfelj dovoljno otporan, a kapitalna pozicija odgovarajuća da se može uspješno nositi s povećanim rizicima koji proizlaze iz uslova pandemije Covid-19.
Procjena učinaka temelji se na polazištima da je Banka Slovenije u martu 2020. objavila analizu utjecaja koronavirusa na slovensku ekonomiju u kojoj procjenjuje da bi ove godine pad BDP-a, bez uzimanja u obzir fiskalnih mjera države, mogao iznositi 6-16%.
Na osnovi prihvaćenih i najavljenih fiskalnih mjera Triglav je u procjeni predvidio da će stvaran ovogodišnji pad BDP-a u Sloveniji biti nešto niži od prethodno navedenog, i to 2-6%. Scenariji se temelje na različitoj procjeni predviđenog trajanja zastoja aktivnosti ekonomije i brzini oporavka nakon popuštanja ograničenja. Slične učinke moguće je očekivati i u široj regiji gdje je Grupa Triglav prisutna.
Grupa ocjenjuje da je njen osiguravajući i investicijski portfelj dovoljno otporan, a kapitalna pozicija odgovarajuća da se može uspješno nositi s povećanim rizicima koji proizlaze iz uvjeta pandemije Covid-19.
S obzirom na navedena polazišta procjenjuje da bi učinci na temeljne kategorije plana poslovanja Grupe Triglav za 2020. bili sljedeći:

Izvor: Triglav Grupa

Na osnovu navedenih scenarija Osiguranje procjenjuje da će učinak na adekvatnost kapitala Grupe na kraju 2020. biti njegovo smanjenje od 15 do 30 postotnih bodova. U okviru analize utjecaja pandemije na poslovanje Grupe Triglav u 2020. Društvo je dodatno provjerilo učinke izrazito negativnog šoka na finansijskim tržištima, pri čemu bi pad cijena dionica i nekretnina te rast kreditnih spreadova bio usporediv s uslovima tokom finansijske krize 2008. godine, a istodobno bi se dodatno snizila i krivulja bezrizičnih kamatnih stopa. U slučaju takva scenarija procjenjuje se da bi se adekvatnost kapitala Grupe dodatno smanjila, no još uvijek bi se najvjerojatnije održala iznad 175%.
Grupa Triglav predviđa da će na polugodištu moći s većom pouzdanošću ocijeniti utjecaje promijenjenih i izazovnih okolnosti na ovogodišnje poslovanje te na tim osnovama revidirati godišnji plan poslovanja za 2020. U tom će slučaju revidirani plan objaviti 18.8.2020. zajedno s rezultatima poslovanja u prvom polugodištu 2020., kažu iz Triglava.